Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2020 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2020-07-06 16:47        23

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд хяналт-шинжилгээ хийсэн ажлын үр дүн, биелэлтийг хэлэлцлээ

   2020-07-03 18:56        42

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2014 оны 42 дугаар тогтоолоор баталсан

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 06 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2020-07-02 14:02        3

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2020-07-02 14:00        1

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 06 дугаар

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2020 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2020-06-30 09:24        41

Нэх: Төрийн банк ХХК Хар: О.Ганцэцэг Б.Батмөнх нар

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2020 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2020-06-30 05:23        42

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад