Монгол Улсын Үндсэн хууль
Дөчин долдугаар зүйл.
1.Монгол Улсад шүүх эрх мэдлийг гагцхүү шүүх хэрэгжүүлнэ.
2.Ямар ч нөхцөлд хуулиас гадуур шүүх байгуулах, шүүх эрх мэдлийг өөр байгууллага эрхлэн хэрэгжүүлэхийг хориглоно.
3.Шүүхийг зөвхөн Үндсэн хууль, бусад хуулийн дагуу байгуулна.
Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль
/Шинэчилсэн найруулга/
4 дүгээр зүйл.Шүүхийн эрхэм зорилго
4.1.Шүүх дараах эрхэм зорилготой байна:
        4.1.1.Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, Үндсэн хуульт байгууллыг бататган бэхжүүлж, хамгаалах;
        4.1.2.хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх;
        4.1.3.хууль дээдлэх, шударга ёсыг бэхжүүлэх;
        4.1.4.шударга шүүхээр шүүлгэх иргэний эрхийг хангах.
 

Мэдээ, мэдээлэл

image

ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧӨӨР СОНГОГДСОН ИРГЭДЭД МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЧ, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

  • 2022-06-20 16:00:00

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны болон Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газраас Дархан-Уул аймгийн Шарын гол, Орхон сумдын 2022-2024 оны хооронд шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдсон иргэдэд мэдээлэл өгч, сургалт зохион байгууллаа.

 
 

Шүүхийн захиргааны ажилтанд үнэлгээ өгнө үү.

Үнэлгээ өгөх

Иргэн танд