Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-06-18 04:25        17

Нэх: Т.Мөнхжаргал Хар: Дархан-Уул аймгийн Ерөнхий боловсролын 12 дугаар сургууль

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-06-18 04:08        23

Нэх: С.Туяа Хар: Д.Зинадугар, Д.Эрдэнэтуяа нар

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2019-06-17 11:00        20

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 06 дугаар сарын 19-ны өдөр хянан хэлэлцэх эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-06-13 04:58        40

Д.Энхтайван, Б.Тэргэл /ЭХТА-12.5-2.1./ /1 хавтас/

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2019-06-12 11:04        34

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-06-10 17:19        50

Нэх:Дарханцалам ББСБ Хар:Т.Тунгалаг, Б.Ганхуяг нар

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад