Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН

ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

        2016 оны 05 сарын 13-ний өдрийн Шүүх байгуулах тухай Монгол Улсын хуулиар Дархан-Уул аймгийн эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь Дархан-Уул аймгийн Дархан суманд байршиж үйл ажиллагаа явуулж байна.

        Дархан-Уул аймгийн эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгжид гарсан эрүүгийн хэргийг Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулинд заасны дагуу харъяалан хянан хэлэлцэхээр хуульчлагдсаны дагуу Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Захиргааны болон Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэргийг давж заалдах журмаар хянан хэлэлцэж байна.

        Дархан-Уул аймгийн эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь 3 шүүгч, шүүгчийн туслах 2, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга гэсэн 6 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд шүүгч Я.Туул, шүүгч Ц.Амаржаргал, шүүгч Б.Манлайбаатар, шүүгчийн туслах О.Орхончимэг, Э.Ундрам, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Ц.Туяацэцэг нар ажиллаж байна.

       

ШҮҮГЧДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 


 

ШҮҮГЧ Я.ТУУЛ

- 1958 онд Улаанбаатар хотод төрсөн, 1989-1992 онд МУИСургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн, хууль зүйн магистр.

- 1979-1982 онд Эрдэнэт хотын АДХГЗахиргааны хуулийн хэлтэст хуульч-кодификатарч

- 1982-1987 онд Эрдэнэт хотын Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх газарт өмгөөлөгч, хуулийн зөвлөх

- 1992-1993 онд Эрдэнэт хотын шүүхийн 3 дугаар хэсгийн шүүхийн шүүгч

- 1993-2006 онд Орхон аймаг дахь Сум дундын шүүхэд шүүгч, Ерөнхий шүүгч

- 2006-2013 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийг хүртэл Орхон аймгийн давж заалдах шатны шүүхэд шүүгч

- 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 2015 оны 07 дугаар сарын 01 хүртэл Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүхийн шүүгч,

- 2015 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2016 оны 05 дугаар сарын 31 хүртэл Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч,

- 2016 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өнөөдрийг хүртэл Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

 

ШҮҮГЧ Ц.АМАРЖАРГАЛ

-  Говь-Алтай аймагт төрсөн, 1989-1994 онд МУИСургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн, хууль зүйн ухааны магистр.

- 1994-1995 оны 03 дугаар сарыг хүртэл Ховд аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр шүүхэд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргаар,

- 1995 оны 03 дугаар сараас 2000 оны 05 дугаар сарыг хүртэл Ховд аймгийн Прокурорын газарт хяналт, туслах прокуророор,

- 2000 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 2007 оны 05 дугаар сарын 28-ныг хүртэл Ховд аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр шүүхэд шүүгчээр,

- 2007 оны 05 дугаар сарын 28-наас 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ныг хүртэл Сэлэнгэ аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчээр,

- 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 2015 оны 07 дугаар сарын 01 хүртэл Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүхийн шүүгчээр,

- 2015 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2016 оны 05 дугаар сарын 31 хүртэл Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч,

- 2016 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өнөөдрийг хүртэл Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.


 
 
 
 
 
 
ШҮҮГЧ Б.МАНЛАЙБААТАР

- Хөвсгөл аймагт төрсөн

- 1990 онд Цэргийн Нэгдсэн дээд сургуулийг Команд, ЯЦБМ-ны ашиглалтын инженер мэргэжилээр,

- 1995 онд МУИС-ийн Хууль Зүйн Дээд Сургуулт хуульч, эрх зүйч мэргэжилээр төгсөж,

- 2008 онд Хууль зүйн ухааны магистр,

- Монгол улсын шүүхийн шүүгчийн "Гутгаар түшээ” зэрэг дэвтэй.

- 1990 1993 онд Ардын армийн … дугаар тусгай салааны захирагч, Ротын захирагч

- 1995 онд Улсын Ерөнхий прокурорын газар реферэнт, Нийслэлийн прокурорын газар Боловсон хүчний асуудал хариуцсан прокурор

- 1996 онд Дархан-Уул аймгийн Прокурорын газарт хяналтын прокурор

- 1996 оноос Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын шүүхэд туслах шүүгч

- 1999 оноос Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын шүүхийн шүүгч

- 2013 оноос Дархан-Уул аймгийн Сум дундын 7 дугаар шүүхийн ерөнхий шүүгч,

- 2015 оны 06 дугаар сарын 20-ноос өнөөдрийн хүртэл Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.


ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ
 

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад