Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2021-01-26 21:48        9

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны

Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр хянан хэлэлцсэн захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны тойм

   2021-01-26 08:58        25

Хаан банкны нэхэмжлэлтэй Дархан-Уул аймгийн Улсын

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2021-01-22 16:09        38

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн

Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр хянан хэлэлцсэн захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны тойм

   2021-01-21 07:51        30

"СОС хүүхдийн хотхоны нийгэмлэг” ТББ-ын нэхэмжлэлтэй

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2021-01-14 08:01        59

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2021-01-11 08:39        62

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад