Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2020-01-17 02:06        46

1. Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны

Дархан-уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 01-р сарын 13-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны тойм

   2020-01-14 07:35        47

1.М.Гал-Эрдэнийн нэхэмжлэлтэй Дархан-Уул аймаг Дархан сумын

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2020-01-06 03:55        81

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2019-12-25 13:29        66

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2019-12-20 16:56        51

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2019-12-18 16:42        70

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад