Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2018-10-15 11:17        45

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2018 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2018-10-12 09:49        82

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2018 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2018-10-08 15:17        35

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2018 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2018-10-08 10:00        49

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

   2018-10-01 11:55        64

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2018 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр хянан хэлэлцсэн эрүүгийн шүүх хуралдааны тойм

   2018-09-25 09:33        69

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад