Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр хянан хэлэлцэх эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2020-03-27 07:07        48

Б.Басхүү /1 хавтас/

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2020-03-24 10:03        58

Нэх: А.Энхтогтох Хар: Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2020 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр хянан хэлэлцэх эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2020-03-20 07:16        83

А.Мөнхболор /ЗТХ-5.4-4.1., 6.20-7/ /1 хавтас/

Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр 2020 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр хянан хэлэлцэх захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2020-03-20 07:05        59

Н.Сүхбаатар

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2020 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр хянан хэлэлцэх эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2020-03-16 15:07        83

Д.Болдбаатар /ЗТХ-5.4-4.1/ /1 хавтас/

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2020 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2020-03-16 07:53        79

Нэх: Ц.Саранцэцэг Хар: Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад