Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 02 дүгээр сарын 03-ны өдөр хянан хэлэлцэх эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2021-01-27 09:57        0

Ж.Эрдэнэчимэг /ЗТХ-14.7-5/ /1 хавтас/

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2021-01-18 09:19        50

Нэх: "Хас банк” ХХК Хар: Б.Энхжил

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2021-01-18 09:17        35

Нэх: А.Баасансүрэн, Хар: Ж.Алтанцэцэг

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2021-01-06 10:10        53

Нэх: Э.Мандхай Хар: Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр хянан хэлэлцэх эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2021-01-06 09:59        53

Н.Пүрэвсүрэн, Ж.Очирсүх /ЭХТА-24.6-2.2/ /1 хавтас/

Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр 2021 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр хянан хэлэлцэх захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2021-01-06 04:34        27

Л.Эхбаригч

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад