Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр хянан хэлэлцэх эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-06-20 03:09        66

Д.Давааням /ЭХТА-27.10-1./

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-06-18 04:25        75

Нэх: Т.Мөнхжаргал Хар: Дархан-Уул аймгийн Ерөнхий боловсролын 12 дугаар сургууль

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-06-18 04:08        65

Нэх: С.Туяа Хар: Д.Зинадугар, Д.Эрдэнэтуяа нар

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 06 дугаар сарын 19-ны өдөр хянан хэлэлцэх эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-06-13 04:58        76

Д.Энхтайван, Б.Тэргэл /ЭХТА-12.5-2.1./ /1 хавтас/

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-06-10 17:19        81

Нэх:Дарханцалам ББСБ Хар:Т.Тунгалаг, Б.Ганхуяг нар

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр хянан хэлэлцэх эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-06-06 17:04        57

Д.Энхтайван, Б.Тэргэл /ЭХТА-12.5-2.1./ /1 хавтас/

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад