Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2020-01-22 03:35        14

Нэх: М.Гал-Эрдэнэ Хар: Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын Засаг даргын тамгын газар

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2020 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр хянан хэлэлцэх эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2020-01-16 03:38        56

Б.Хаш-Эрдэнэ, Б.Ариунзаяа /ЭХТА-12.1-1., 17.1-2.1., 21.5-1./ /2 хавтас/

Дархан-уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 01-р сарын 13-ны өдрөөс 2020 оны 01-р сарын 17-ны өдрүүдэд хянан хэлэлцэгдэх хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2020-01-10 09:03        55

М.Гал-Эрдэнэ

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр хянан хэлэлцэх эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2020-01-08 03:22        65

Ч.Алтанцэцэг, Д.Нарантуяа, С.Гоогормаа, О.Мягмархүү,

Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2020-01-02 05:52        52

Нэх: Э.Нандин-Эрдэнэ Хар: Б.Отгонбаатар

Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр хянан хэлэлцэх эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тов

   2019-12-19 10:52        89

Г.Нинжбадгар /ЭХТА-11.6-1./ /1 хавтас/

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад