Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2021-07-06 10:51        6

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 06 дугаар

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2021-06-02 08:21        16

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 05 дугаар

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2021-05-03 08:03        24

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 04 дүгээр

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2021-04-01 09:08        38

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2021-03-03 15:36        42

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 02 дугаар

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2021-02-03 03:28        67

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 01 дүгээр

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад