Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-06-04 10:09        21

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 05 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-05-03 09:10        35

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 04 дүгээр сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-04-04 12:30        53

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 03 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-03-04 09:29        35

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 02 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-02-04 09:27        35

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-01-08 07:56        77

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 12 дугаар сарын

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад