Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2020-10-07 07:35        12

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 09 дүгээр

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2020-09-01 08:09        44

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 08 дугаар

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2020-08-04 13:58        27

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 07 дугаар

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2020-07-02 14:00        56

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 06 дугаар

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2020-06-02 17:24        45

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 05 дугаар

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2020-05-04 08:42        72

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 04 дүгээр

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад