Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2020-01-04 09:54        5

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-12-04 09:04        16

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-11-04 09:08        22

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 10 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-10-02 03:34        19

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 09 дүгээр сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 08 угаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-09-04 14:55        24

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 08 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-08-05 05:26        45

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 07 дугаар сарын

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад