Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-05-03 09:22        8

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-04-02 10:03        21

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-03-02 10:11        19

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 03 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-02-02 13:01        64

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2018-01-02 14:56        93

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2017-12-07 11:37        79

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад