Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-10-02 03:34        3

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 09 дүгээр сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 08 угаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-09-04 14:55        1

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 08 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-08-05 05:26        18

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 07 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-07-03 11:21        18

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 06 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-06-04 10:09        44

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 05 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-05-03 09:10        58

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 04 дүгээр сарын

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад