Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2020-04-03 10:06        170

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 03 дугаар

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2020-01-04 09:54        195

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-10-02 03:34        209

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 09 дүгээр сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-07-03 11:21        257

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 06 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-04-04 12:30        273

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 03 дугаар сарын

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

   2019-01-08 07:56        305

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 12 дугаар сарын

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад