Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Аудитын гэрчилгээ 2017

   2017-02-22 17:22        563

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1,

Аудитын гэрчилгээ

   2016-03-02 14:44        620

Төсвийн захирагчийн төсвийн 2015 оны 12 дугаар

Аудитын гэрчилгээ

   2015-04-14 04:01        832

Төрийн аудитын тухай хуулийн

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад

Өнөөдрийн байдлаар манай сайтад
web counter
хандалт хийгдсэн байна.