Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 11 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2020-12-07 04:44        87

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 10 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2020-10-31 11:30        20

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 09 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2020-10-07 07:37        57

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 08 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2020-09-01 08:10        83

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 07 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2020-08-04 14:00        50

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 06 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2020-07-02 14:02        107

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад