Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2020-01-04 09:55        6

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2019-12-04 09:05        21

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 10 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2019-11-04 09:10        29

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 09 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2019-10-02 03:36        51

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 08 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2019-09-04 14:59        25

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 07 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2019-08-05 05:29        78

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад