Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 06 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2021-07-06 10:58        11

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 05 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2021-06-02 08:25        26

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 04 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2021-05-03 08:05        45

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2021-04-01 09:11        71

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 02 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2021-03-03 15:38        47

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 01 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2021-02-03 03:31        73

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад