Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 12 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2019-01-08 07:59        16

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 11 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2018-12-04 16:39        112

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 10 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2018-11-02 11:30        12

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 09 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2018-10-02 17:32        35

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 08 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2018-09-03 10:30        42

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 07 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2018-08-02 15:28        38

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад