Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 05 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2019-06-04 10:11        31

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 04 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2019-05-03 09:13        57

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 03 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2019-04-04 12:31        59

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 02 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2019-03-04 09:35        40

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 01 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2019-02-04 09:31        34

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 12 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2019-01-08 07:59        101

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад