Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 06 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2020-07-02 14:02        3

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 05 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2020-06-02 17:26        1

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 04 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2020-05-04 08:47        34

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 03 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2020-04-03 10:09        48

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 02 дугаар сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2020-03-02 03:45        69

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

   2020-02-07 11:25        75

Дархан-Уул аймгийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад