Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Урамшуулал, шагнал, нэмэгдэл олгох тухай тушаалууд

   2020-12-25 10:15        41

Урамшуулал олгох тухай

Урамшуулал, шагнал, нэмэгдэл олгох тухай тушаалууд

   2020-05-04 12:01        155

Монгол Улсын Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 22

Урамшуулал, шагнал, нэмэгдэл олгох тухай тушаалууд

   2020-01-04 14:34        162

Монгол Улсын Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 22

Шагнах тухай

   2019-12-04 14:31        279

Монгол улсын Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн

Хүндэтгэл үзүүлэх тухай

   2019-10-02 03:42        224

Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн

Урамшуулал, шагнал, нэмэгдэл олгох тухай тушаалууд

   2019-01-02 02:52        231

Монгол улсын шүүхийн захиргааны тухай хуулийн

ШҮҮХИЙН ТУХАЙ БАГЦ ХУУЛИУД

Санал асуулга

 

Шүүхийн тухай мэдээлэл та хаанаас авдаг вэ?

 
 

Манай сайтад