Image

ДОТООДЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2021 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр Дархан-Уул аймаг дахь давж


Image

Шүүхийн тамгын газраас ээлжит шуурхай зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа

Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу 14 хоног тутамд шуурхай зөвлөгөөнийг шүүхийн тамгын газраас зохион байгуулдаг билээ. 2021.11.12-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнд


Image

Шүүгчийн бие хамгаалах нэг бүрийн тусгай хэрэгслийн хадгалалт, хамгаалалт, тэдгээрийг хэрэглэх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах талаар үзүүлэх сургалт зохион байгууллаа

2021 оны шүүхийн тамгын газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2021.11.11-ний өдөр Дархан-уул аймаг дахь давж заалдах шатны болон Захиргааны


Image

Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагатай хамтарсан уулзалт зохион байгууллаа

2021 оны шүүхийн тамгын газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2021.11.11-ний өдөр Дархан-уул аймаг дахь давж заалдах шатны болон ЗахиргааныНийт: 2042 мэдээ байна.