Image

ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Шүүхийн тамгын газрын  албан хаагчдын ёс зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх зорилгоор 2022 оны байгууллагын гүйцэтгэлийн


Image

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГТ ХАМРУУЛЛАА

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг нь албан хаагчдын эрүүл мэндийг тандах, ердийн болон мэргэжлээс шалтгаалах өвчнийг эрт илрүүлж оношлох, хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг бууруулж эмгэгийг тодруулах, өвчнөөс сэргийлэх зорилготой үйл ажиллагаа юм. 


Image

Мэдэгдэл

Дархан-Уул аймаг дахь Давж заалдах шатны болон Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газрын нийт шүүгч, ажилчид 2022 оны 03 дугаар сарын 29, 30-ны өдөр дотоод ажилтай тул шүүхэд гаргаж буй хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой, өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мөн Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд гаргаж буй нэхэмжлэлийг дээрх өдрүүдэд цахимаар хүлээн авах болсныг мэдэгдэж байна. 


Image

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРААС ЭЭЛЖИТ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу 14 хоног тутамд шуурхай


Image

ГАМШГИЙН ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ДУУТ ДОХИОГООР ЖАГСЛАА

Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор батлагдсан


Image

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧИД ШҮҮХИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Дархан-Уул аймгийн Дархан Эмпати сургуулийн ахлах ангийн сурагчидНийт: 2092 мэдээ байна.