Image

Дотоодын сургалт зохион байгууллаа

Шүүхийн Тамгын газрын дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2021


Image

“САЙН ҮЙЛСИЙН АЯН” ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Энэхүү аяны хүрээнд амьжиргааны баталгаажих түвшнээс


Image

“СТРЕСС МЕНЕЖМЕНТ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Шүүхийн тамгын газрын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу


Image

“Шүүхийн мэдээлэл технологийн мэргэжилтний мэргэшүүлэх сургалт"-д хамрагдлаа

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын 2021 оныНийт: 2092 мэдээ байна.