Image

Шүүхийн тамгын газрын 2021 оны жилийн эцсийн тайланг хамт олны хурлаар хэлэлцүүллээ

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны болон Захиргааны


Image

Дотоодын сургалт зохион байгууллаа

2021 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2021.12.03


Image

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ШИНЭЭР ТОМИЛОГДСОН ГИШҮҮДЭД ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Монгол Улсын Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шинээр томилогдсон гишүүн Н.Баасанжав


Image

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДЭД ЗОРИУЛАН “ШҮҮХЭД МЭДҮҮЛЭХ ЭРХ”-ИЙН ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас 1981 онд жил бүрийн 12 дугаар сарын 3-ны


Image

Дотоодын сургалт зохион байгууллаа

Шүүхийн Тамгын газрын дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2021Нийт: 2042 мэдээ байна.