Image

АРХИВЫН БАРИМТАД НЭГДСЭН ТООЛЛОГО ЯВУУЛАХ АРГА ЗҮЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Архивын нэгдсэн тооллого явуулах ажлын хүрээнд анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн


Image

ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАХ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

Төрийн албаны зөвлөлийн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөлөөс


Image

ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ КОМПАНИ ГАЗАР ШИЛЖҮҮЛЭН АВАХ ЭРХГҮЙ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 114/ШШ2022/0008

Тоймын огноо, дугаар: 2023 оны 01 дүгээр сарын 13, Дугаар 2

Тоймын төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.


Image

“ЭРҮҮЛ АЖ ТӨРӨХ ЁС” СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2023 оны 01 сарын 25-ны өдөр Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны болон Захиргааны хэргийн


Image

КОНТРАКТЫН НӨХЦӨЛИЙГ ТАЛУУД ТОДОРХОЙ ТОХИРОЛЦОХ ЁСТОЙ

Шийдвэрийн огноо,дугаар : 2022.04.15 . 209/МА2022/00031


Image

ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ ЭРХ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛСНЭЭР ҮҮСНЭ

Шийдвэрийн огноо: 2022.12.13-ны өдөр №209/М2022/00104

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй.Нийт: 2153 мэдээ байна.