Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

2021-08-16      166     
     

2021.08.16                                                                                                               Дархан сум

Зар

Илтгэгч шүүгч

Шийдвэрлэлт

1.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 239 дугаартай шийдвэртэй, А.Амартүвшиний нэхэмжлэлтэй, \"Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Л.Амарсанаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

2.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 362 дугаартай шийдвэртэй, С.Алтанцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Х.Нургул, Ж.Эсен нарт иргэний хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Л.Амарсанаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

3.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 368 дугаартай шийдвэртэй, Т.Түмэндэмбэрэлийн нэхэмжлэлтэй, Ө.Цогтбаярт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

О.Нарангэрэл

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

4.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 368 дугаартай шийдвэртэй, Б.Элдэв-Очирын нэхэмжлэлтэй, Э.Ундралд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Л.Амарсанаа

Шүүх хуралдааныг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулав.

5.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 385 дугаартай шийдвэртэй, Б.Өлзийсайханы нэхэмжлэлтэй, Н.Батцэцэгт холбогдох \"Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Л.Амарсанаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

6.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн 498 дугаартай шийдвэртэй, Д.Содбаярын нэхэмжлэлтэй, С.Дуламсүрэнд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Л.Амарсанаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр мөн шүүхэд буцаав.

7.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 341 дугаартай шийдвэртэй, Э.Энхболдын нэхэмжлэлтэй, Людвинг Пфайффер Хох-Унд Тиефбау ГмбХ & Ко.кг Монгол Улс дахь төлөөний газарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

О.Нарангэрэл

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

8.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн 473 дугаартай шийдвэртэй, Д.Бадамцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Людвинг Пфайффер Хох-Унд Тиефбау ГмбХ & Ко.кг Монгол Улс дахь төлөөний газарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгч болон хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нарын гомдлоор хянан хэлэлцэв.

О.Нарангэрэл

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

9.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 360 дугаартай шийдвэртэй, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны нэхэмжлэлтэй, \"ЛХА” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Л.Амарсанаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

10.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 377 дугаартай шийдвэртэй, Л.Сарангэрэлийн хүсэлттэй иргэний хэргийг хүсэлт гаргагчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Л.Амарсанаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

11.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 519 дугаартай шийдвэртэй, Б.Хосбаярын нэхэмжлэлтэй, Б.Цогтбаатарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

О.Нарангэрэл

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

12.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 416 дугаартай шийдвэртэй, Т.Онцбилэгийн нэхэмжлэлтэй, Ц.Батцэнгэлд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Л.Амарсанаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

13.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 355 дугаартай шийдвэртэй, Ч.Цэрэнхүү, Х.Дагвадорж нарын нэхэмжлэлтэй, Б.Оюунцэцэгт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

О.Нарангэрэл

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

14.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 477 дугаартай шийдвэртэй, Б.Оюунцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Х.Дагвадоржид холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

О.Нарангэрэл

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

 

Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд

оролцогчдын талаарх мэдээлэл

Хянан шийдвэрлэхээр зарласан шүүх хуралдааны тоо

Нийт хэргийн оролцогч

Үүнээс

Шүүх хуралдаанд биечлэн оролцсон оролцогчдын тоо

Шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай хүсэлт гаргасан оролцогчдын тоо

Цахимаар оролцсон оролцогчдын тоо

14

45

35

7

8

 

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Б.Мандуул