Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

2021-08-30      179     
     

2021.08.30                                                                                                                                  Дархан сум

Зар

Илтгэгч шүүгч

Шийдвэрлэлт

1.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 368 дугаартай шийдвэртэй, Б.Элдэв-Очирын нэхэмжлэлтэй, Э.Ундралд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Л.Амарсанаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

2.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн 368 дугаартай шийдвэртэй, П.Болортуяагийн нэхэмжлэлтэй, М.Мөнхөөд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Л.Амарсанаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

3.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 561 дугаартай шийдвэртэй, Б.Нямцогт, Г.Ганчимэг нарын нэхэмжлэлтэй, С.Батмагнайд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

О.Нарангэрэл

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгов.

4.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 566 дугаартай шийдвэртэй, Р.Отгонжаргал, Е.Лхүндэв нарын нэхэмжлэлтэй, Б.Жаргалбаатар, Э.Тунгалаг нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагч нарын өмгөөлөгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Л.Амарсанаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, талуудын байгуулсан эвлэрлийн гэрээг баталж шийдвэрлэв.

5.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 410 дугаартай шийдвэртэй, Т.Тунгалагийн нэхэмжлэлтэй, Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Л.Амарсанаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

6.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 451 дугаартай шийдвэртэй, Л.Хосбаярын нэхэмжлэлтэй, Х.Зоригтбаатарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

О.Нарангэрэл

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

7.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 574 дугаартай шийдвэртэй, Т.Ууганбаярын нэхэмжлэлтэй, Людвинг Пфайффер Хох-Унд Тиефбау ГмбХ & Ко.кг Монгол Улс дахь төлөөний газарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

О.Нарангэрэл

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

8.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 573 дугаартай шийдвэртэй, Б.Хүрэлчулууны нэхэмжлэлтэй, Людвинг Пфайффер Хох-Унд Тиефбау ГмбХ & Ко.кг Монгол Улс дахь төлөөний газарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

О.Нарангэрэл

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд

оролцогчдын талаарх мэдээлэл

Хянан шийдвэрлэхээр зарласан шүүх хуралдааны тоо

Нийт хэргийн оролцогч

Үүнээс

Шүүх хуралдаанд биечлэн оролцсон оролцогчдын тоо

Шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай хүсэлт гаргасан оролцогчдын тоо

Цахимаар оролцсон оролцогчдын тоо

12

34

18

4

2

 

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Б.Мандуул