Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр 2021 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

2021-11-01      154     
     

2021.11.01                                                                                                                            Дархан сум

Шүүх хуралдаан үргэлжилсэн цаг

Зар

Илтгэгч шүүгч

Шийдвэрлэлт

1.

14:00-21:10

Э.Азбаяр нарын нэхэмжлэлтэй Дархан-Уул аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст холбогдох \"ДУА-ын УБГазрын шийдвэрээр бүртгэн гэрчилгээ олгосон Д.Болормаагийн нэр дээр бүртгэгдсэн Ү-2003021861, Ү-2003021862 дугаарт бүртгэлтэй үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлээс нэр бүхий нэхэмжлэгч нартай холбогдох байрны улсын бүртгэлд бүртгэсэн бүртгэл, холбогдох гэрчилгээг тус тус хүчингүйд тооцуулах” тухай захиргааны хэргийн шүүх хуралдаан

Д.Нарантуяа

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Т.ТӨМӨРЧӨДӨР