Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр хянан хэлэлцэх иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тов

2021-11-03      121     
     

д/д

Зохигчид

Хуулийн зүйл, хэсэг

Давж заалдах гомдол гаргагч

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар

Хуралдаан эхлэх цаг

Бүрэлдэхүүнд оролцох шүүгчид

Шүүх хуралдааны

оролцогчид

1

Нэх: Ц.Ламжав

Хар: Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 445-р нээлттэй хорих анги

ШШГТХ 122.2, 93.4

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Энхцэцэг

2021.09.17

Ш-706

 

2021.11.08

10:00

Л.Амарсанаа

Г.Давааренчин

О.Нарангэрэл

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч П.Батжаргал, хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Энхцэцэг

2

Нэх: Н.Булганчимэг

Хар: Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 445-р нээлттэй хорих анги

ШШГТХ 55.7, 122.4

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Батмандах

2021.09.02

Ш-657

2021.11.08

10:30

О.Нарангэрэл

Г.Давааренчин

Л.Амарсанаа

 

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Батмандах, хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Энхмаа

3

Нэх: Д.Оюунчимэг

Хар: Дархан сумын Засаг дарга,

Дархан-Уул аймгийн орон сууц хувьчлах товчоо

Иргэний хуулийн 497.1, 498.2, 510.1

Хариуцагч Дархан-Уул аймгийн Орон сууц хувьчлах товчооны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Баасанжаргал, Дархан сумын Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ж.Батбаяр

2021.09.21

Ш-713

2021.11.08

11:00

О.Нарангэрэл

Г.Давааренчин

Л.Амарсанаа

 

Дархан-Уул аймгийн Орон сууц хувьчлах товчооны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Баасанжаргал, Дархан сумын Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ж.Батбаяр

Шүүх хуралдааны товыг www.courtda.mn, live.shuukh.mn сайтаас үзэх боломжтой.

Хаяг: Дархан сум 5 дугаар баг, шүүхийн байр

Тов гаргасан: Шүүгчийн туслах Т.Дэжидсүрэн

Утас: 99063761, 70375488