Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

2021-11-08      127     
     

 

2021.11.08                                                                                                                           Дархан сум

 

Зар

Илтгэгч шүүгч

Шийдвэрлэлт

1.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 706 дугаартай шийдвэртэй, Ц.Ламжавын нэхэмжлэлтэй, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 445-р нээлттэй хорих ангид холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

О.Нарангэрэл

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

2.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 657 дугаартай шийдвэртэй, Н.Булганчимэгийн нэхэмжлэлтэй, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 445-р нээлттэй хорих ангид холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Л.Амарсанаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

3.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 713 дугаартай шийдвэртэй, Д.Оюунчимэгийн нэхэмжлэлтэй, Дархан-Уул аймгийн орон сууц хувьчлах товчоо, Дархан сумын Засаг дарга нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нарын гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Л.Амарсанаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

 

Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд

оролцогчдын талаарх мэдээлэл

 

Хянан шийдвэрлэхээр зарласан шүүх хуралдааны тоо

Нийт хэргийн оролцогч

Үүнээс

Шүүх хуралдаанд биечлэн оролцсон оролцогчдын тоо

Шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай хүсэлт гаргасан оролцогчдын тоо

Цахимаар оролцсон оролцогчдын тоо

3

7

2

-

1

 

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Б.Мандуул