Гэр бүлийн боловсрол, иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, гэр бүлийн гишүүдэд сэтгэл зүй, хууль зүйн туслалцаа үзүүлж байна

2021-11-24      357     
     

Гэр бүлийн боловсрол, иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, гэр бүлийн гишүүдэд сэтгэл зүй, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх #FAMILYCENTERMN вебсайтаар та зочлоод өөрт хэрэгтэй мэдээллээ хүлээн аваарай.

Олон нийтийг соён гэгээрүүлэх

Гэр бүлийн гишүүн бүр: ЭРХ ЗҮЙН МЭДЛЭГТЭЙ,

Гэр бүлийн гишүүн бүр: ЭРҮҮЛ, ЭЕРЭГ ХАРИЛЦААТАЙ,

Гэр бүлийн гишүүн бүр: ХАРИУЦЛАГАТАЙ,

Гэр бүлийн гишүүн бүр: ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС АНГИД БАЙНА.

https://familycenter.mn/

https://www.youtube.com/.../UC68XBTQDVpZpax7sZzv.../featured

https://www.facebook.com/Gerbultuv

#familycenter #Тахуулиамэдэхүү #ГэрБүлТөв #ГэрБүлийнГишүүд