Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны болон захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн иргэдээс авах судалгаа

2021-12-02      239     
     

Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны болон Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газраас иргэдийн шүүхэд итгэх итгэл, сэтгэл ханамжийн судалгааг байнга авч ажилладаг билээ. Энэхүү судалгааг цахим хэлбэрээр авч ажиллаж байгаа тул та бүхэн судалгаанд чин сэтгэлээсээ хандахыг хүсье.

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР