Дотоодын сургалт зохион байгууллаа

2021-12-03      165     
     

2021 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2021.12.03-ны өдөр Дархан-Уул аймаг дахь Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Б.Манлайбаатар “Эрүүгийн эрх зүйн бодлого бодох аргачлал” сэдвээр шүүхийн захиргааны албан хаагчдад ээлжит сургалтыг зохион байгууллаа.

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР