“ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ, САНАЛ ХУРААЛАА

2022-01-14      299     
     

2022 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр шүүхийн тамгын газраас “ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ”-ын төслийг зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Х.Наранцацралт шүүхийн ерөнхий шүүгч, шүүгч, албан хаагчдад танилцуулж, холбогдох саналыг хэлэлцлээ.

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР