“CONFORT ZONE /ТАВ ТУХЫН БҮС/” СЭДЭВТ  СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

2022-09-19      306     
     

 

            Дархан-Уул аймаг дахь Давж заалдах шатны болон Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн захиргааны ажилтнууд, Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын шүүхийн захиргааны ажилтнуудтай хамтран Сум дундын шүүхийн тамгын газрын сургалт, амралтын газарт “Social эзэгтэй” группийг хөгжүүлэгч н.Баярцэцэгийг урьж “Тав тухын бүс” сэдэвт сургалтыг  амжилттай зохион байгууллаа.

            Уг сургалтаар Хүн амьдрах хугацаандаа ямагт шинэлэг хийх зүйлтэй болох, сайн дурын хөтөлбөрт идэвхтэй хамрагдах, шинэ газар оронтой танилцах, ямар нэгэн шинэ зүйл туршиж өдөр тутмын тогтсон дэглэмээ эвдэх, өөрийгөө сорих жагсаалт гаргаж түүнийгээ биелүүлэх, хүсэж буй зүйлээ тодорхойлоод түүнийхээ төлөө тэмүүлэхэд оршино.

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР