Image

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2023 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН 1 ДҮГЭЭР ШҮҮГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ

Давж заалдах гомдолтой иргэний хэрэг болон өргөдөл гомдол, хүсэлт хүлээн авах, хуваарилах журам


Image

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2022 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 21-НЫ ӨДРИЙН 01 ДҮГЭЭР ШҮҮГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ

Давж заалдах гомдолтой иргэний хэрэг болон өргөдөл, гомдол, хүсэлт, хүлээн авах, шүүгчид хуваарилах журам Нийт: 8 мэдээ байна.