Тамгын газрын дарга

  • 2023-03-16

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

        Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэхь хэсэг, 21 дүгээр зүйлд заасны дагуу Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны болон захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн бие даасан байдал, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах үндсэн чиг үүрэг бүхий шүүхийн захиргааны удирдлагыг хэрэгжүүлэгч Тамгын газрын хамт олон ажиллаж байна.

        Дархан-Уул аймаг дахь давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газар нь нийт 18 ажилтантай. Үүнээс Төрийн захиргааны албан хаагч 8, төрийн үйлчилгээний албан хаагч 10 ажиллаж байна.

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР