Image

ЭЛЕКТРОН ТАМХИ, ТҮҮНИЙ ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЛИЙГ ХУДАЛДАН БОРЛУУЛАХЫГ ХОРИГЛОСОН ШИЙДВЭРИЙГ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БУСАД ТООЦОВ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: 2023.07.07-ны өдрийн 114/ШШ2023/0015

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.


Image

ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД, ИРГЭН ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ, БИОЛОГИЙН ИДЭВХТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ИМПОРТЛОХЫГ ХОРИГЛОНО

Шүүхийн шийдвэр: Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023.04.03-ны өдрийн 114/ШШ2023/0008

Тоймын огноо, дугаар: 2023 оны 05 дугаар сарын 01, Дугаар 5

Тоймын төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

Санамж: Энэхүү тойм нь  шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд  олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.


Image

ЭЗЭМШЛИЙН ГАЗРАА ХҮНДЭТГЭН ҮЗЭХ ШАЛТГААНГҮЙГЭЭР ГЭРЭЭНД ЗААСАН ЗОРИУЛАЛТЫН ДАГУУ 2 ЖИЛ ДАРААЛАН АШИГЛААГҮЙ БОЛ ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОНО.

Шүүхийн шийдвэр: Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023.03.15-ны өдрийн 114/ШШ2023/0007

Тоймын огноо, дугаар: 2023 оны 03 дугаар сарын 21, Дугаар 3

Тоймын төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй.


Image

ХУУЛЬ БУС БАРИМТЫГ ҮНДЭСЛЭЖ ОЛГОСОН ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮЧИНГҮЙ БОЛНО

Шүүхийн шийдвэр: Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022.03.21-ний өдрийн 114/ШШ2022/0004

Тоймын огноо, дугаар: 2023 оны 03 дугаар сарын 21, Дугаар 4

Тоймын төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон


Image

ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ КОМПАНИ ГАЗАР ШИЛЖҮҮЛЭН АВАХ ЭРХГҮЙ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 114/ШШ2022/0008

Тоймын огноо, дугаар: 2023 оны 01 дүгээр сарын 13, Дугаар 2

Тоймын төрөл: Шүүхийн шийдвэрийн тойм

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.


Image

ХУУЛЬ БУС ШИЙДВЭР ГАРГАСАН АЛБАН ТУШААЛТАН УГ ШИЙДВЭРИЙН УЛМААС УЧРУУЛСАН ХОХИРЛОО НӨХӨН ТӨЛНӨ.

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: 2020.04.09-ний өдрийн 114/ШШ2020/0007

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

            Шийдвэрийн хураангуй    Нийт: 6 мэдээ байна.