ШҮҮХЭЭР ҮЙЛЧЛҮҮЛЖ БАЙСАН ИРГЭДЭЭС СУДАЛГАА АВЧ БАЙНА

2024-05-14      181     
     

Иргэн та дараах QR кодыг гар утасны камераар уншуулан судалгаанд хамрагдана уу.

Шүүхийн цахим хаяг : www.courtda.mn

Дархан-Уул аймаг дахь Давж заалдах шатны болон Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газар