Эрүүгийн хэргийн давж
заалдах шатны шүүх
Иргэний хэргийн давж
заалдах шатны шүүх
Захиргааны хэргийн
анхан шатны шүүх