Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр 2021 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдөр хянан хэлэлцэх захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны урьдчилсан хэлэлцүүлгийн тов

2021-08-10      277     
     

 

БАТЛАВ:

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ

ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧ З.ЭНХТУЯА

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН

2021 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН ХЯНАН ХЭЛЭЛЦЭГДЭХ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ

УРЬДЧИЛСАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ТОВ

Д/д

Нэхэмжлэгч

Хариуцагч

Гуравдагч этгээд

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Хэргийн бусад оролцогчид

Огноо, цаг

Шүүгч, шүүх

бүрэлдэхүүн

1

\"Өсөх урам” ХХК

Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ

 

2021.04.23-ны өдрийн 02-А/48 дугаартай тушаалаар байгуулагдсан Үнэлгээний хороо

 

2021.07.09-ний өдрийн 02/А/100 дугаартай тушаалаар байгуулагдсан Үнэлгээний хороо

-

1.2021.04.23-ны өдрийн 02-А/48 дугаартай тушаалаар байгуулагдсан Үнэлгээний хорооны 2021 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 01 дугаартай дүгнэлтийг хүчингүй болгуулах

 

2.2021.07.09-ний өдрийн 02-А/100 дугаартай тушаалыг хүчингүй болгуулах

 

3.Үнэлгээний хорооны 2021.07.09-ний өдрийн шийдвэрээс Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам тендер зарласан хэсгийг хүчингүй болгуулах

 

4.Тендерийг дахин үнэлэхийг үнэлгээний хороонд даалгах тухай

 

5.\"Өсөх урам” ХХК-тай тендерийн гэрээ байгуулах эрх олгохыг хариуцагч нарт даалгах тухай

Нэхэмжлэгчийн төлөөлөгч Г.Ундармаа

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч П.Батжаргал

Хариуцагч ЗДТГ-ын төлөөлөгч О.Хүрэлчулуун

Хариуцагч Үнэлгээний хорооны дарга Б.Жавхлан, Б.Баасанжаргал

Лхагва

2021.08.11

16:00

Шүүгч З.Энхтуяа

 

 


Тов гаргасан: Шүүгчийн туслах Э.Шүрэнчимэг