Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2021 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

2021-10-25      145     
     

2021.10.25                                                                                                                                    Дархан сум

Зар

Илтгэгч шүүгч

Шийдвэрлэлт

1.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн 629 дугаартай шийдвэртэй, \"Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Б.Тогтохсүрэнд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Л.Амарсанаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

 

Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд

оролцогчдын талаарх мэдээлэл

Хянан шийдвэрлэхээр зарласан шүүх хуралдааны тоо

Нийт хэргийн оролцогч

Үүнээс

Шүүх хуралдаанд биечлэн оролцсон оролцогчдын тоо

Шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай хүсэлт гаргасан оролцогчдын тоо

Цахимаар оролцсон оролцогчдын тоо

1

2

1

1

-

 

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Б.Мандуул