Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр 2021 оны 11 дүгээр сарын 01-04-ний өдрийн хянан хэлэлцэх захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны тов

2021-10-29      149     
     

  БАТЛАВ:

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН

ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ Ж.ОЮУНЧИМЭГ

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН

2021 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 01-04-НИЙ ӨДРИЙН ХЯНАН ХЭЛЭЛЦЭГДЭХ

ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

Д/д

Нэхэмжлэгч

Хариуцагч

Гуравдагч этгээд

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Хэргийн бусад оролцогчид

Огноо, цаг

Шүүгч, шүүх

бүрэлдэхүүн

1

Т.Ням-Очир, Б.Баярсайхан, Д.Нацагдорж, Д.Манжлхам, Я.Бат-Очир, О.Оюунчимэг, Э.Азбаяр

Э.Мөнгөнтуяа

П.Төрмөнх

Дархан-Уул аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

\"Ласти интернэшнл” ХХК

Д.Болормаа,

О.Батпүрэв

Н.Сарнайцэцэг

Д.Болормаагийн нэр дээр олгосон Ү-2003021862, Ү-2003021861 дугаартай гэрчилгээнд бичигдсэн 13 байрны улсын бүртгэлийг хүчингүй болгуулах тухай

Нэхэмжлэгч О.Оюунчимэг, Б.Баярсайхан, Д.Нацагдорж, Я.Бат-Очир, Э.Мөнгөнтуяа, П.Төрмөнх

Нэхэмжлэгч Соёлмаагийн и/төл С.Соёл-Эрдэнэ,

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Л.Сарангуа

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Л.Оюунсувд

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч О.Мэндбаяр

Гуравдагч этгээд О.Батпүрэв

Гуравдагч этгээд Д.Болормаагийн и/төл Д.Гантулга

Гуравдагч этгээд \"Ласти интернэшнл ХХК-ийн төлөөлөгч Г.Одбаяр

Даваа

2021.11.01

14:00

Шүүгч Д.Нарантуяа

2

\"Таны зам” ХХК

Дархан-Уул аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар, Үнэлгээний хороо

 

1. \"Дархан-Уул аймгийн Орон нутгийн өмчийн газраас зарласан ЗТХЯ/202103003 дугаартай \"Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/-ын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах” тендерийн 1 дүгээр багцад холбогдох үнэлгээний хорооны шийдвэр буюу дүгнэлт, 443 дугаар зөвлөмжийг хүчингүй болгуулах,

2. Дархан-Уул аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2021 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн 442 тоот \"Таны зам” ХХК-аас ирүүлсэн тендерээс татгалзсан захиалагчийн шийдвэрийг хүчингүй болгуулах,

3. Дархан-Уул аймгийн Орон нутгийн өмчийн газраас зарласан ЗТХЯ/202103003 дугаартай тендерт \"Анандын зам” ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон 441 тоот шийдвэрийг хүчингүй болгох

4. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын тамгын газар болон Анандын зам ХХК нарын хооронд 2021 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдөр байгуулагдсан Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын П хэсгийн ажил гүйцэтгэх 16 дугаар гэрээг хүчингүй болгуулах

5. Дархан-Уул аймгийн Орон нутгийн өмчийн газраас зарласан ЗТХЯ/202103003 дугаартай \"Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/-ын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах” тендерийн 1 дүгээр багцад холбогдох тендерийн 1 дүгээр багцад холбогдох тендерийг хууль журамд нийцүүлэн дахин үнэлэхийг даалгуулах

Нэхэмжлэгчийн и/төл Д.Отгонгал нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч С.Эрдэнэсувд, Ө.Сайнбаяр, Б.Даваажанцан

Хариуцагч Б.Баасанжаргал

Хариуцагчийн и/төл Ж.Энхцэцэг

Гуравдагч этгээд Б.Эрдэнэ гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч

Д.Түмэнжаргал, С.Отгонгэрэл

 

 

 

 

 

 

 

 

Лхагва

2021.11.03

14:00

 

 

Шүүгч Д.Нарантуяа

 

Тов гаргасан: Шүүгчийн туслах Э.Шүрэнчимэг