Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр 2021 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн шүүх хуралдааны тойм

2021-11-03      125     
     

 

2021.11.03                                                                                                                            Дархан сум

 

Шүүх хуралдаан үргэлжилсэн цаг

Зар

Илтгэгч шүүгч

Шийдвэрлэлт

1.

14:00-14:40

\"Таны зам”ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Дархан-Уул аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар, Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Тендерийн үнэлгээний хороонд холбогдох \"1. Дархан-Уул аймгийн Орон нутгийн өмчийн газраас зарласан ЗТХЯ/202103003 дугаартай \"Дархан шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/-ын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах\" тендерийн 1 дүгээр багцад холбогдох үнэлгээний хорооны шийдвэр, зөвлөмжийг хүчингүй болгуулах,

2. Дархан-Уул аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2021 оны 08 сарын 20-ны 442 тоот \"Таны зам\" ХХК-иас ирүүлсэн тендерээс татгалзсан захиалагчийн шийдвэрийг хүчингүй болгуулж, тендерийг хууль журамд нийцүүлэн дахин үнэлэхийг даалгах” тухай захиргааны хэргийн шүүх хуралдаан

Д.Нарантуяа

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчөөс шүүх хуралдаан хойшлуулах хүсэлт ирүүлснийг хүлээн авч шүүх хуралдааныг 2021.11.10-ны өдрийн 14 цаг хүртэл хойшлуулав.

 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Т.ТӨМӨРЧӨДӨР